Laura Fusellas Gaspa

Laura Fusellas, foto de perfil
Per a mi esculpir és una experiència creativa d’empoderament personal. Interactuar amb una peça, treballar i modificar el material, varia el teu rol, la teva posició al món. És un joc de llum i ombres on matèria i buit dimensionen l’espai on es troben, on et trobes.

Nascuda a Lleida, de ben petita la meva família va instal·lar-se al Masnou i des de llavors que estic lligada al Maresme.

La meva entrada en el món artístic és recent, de la mà de la pintura, a l’acadèmia Blanc de Guix al Masnou, però la recerca de la tercera dimensió em porta a cursar el Grau Superior en arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques a l’escola Pau Gargallo de Badalona.

Per a mi esculpir és una experiència creativa d’empoderament personal. Interactuar amb una peça, treballar i modificar el material, varia el teu rol, la teva posició al món. És un joc de llum i ombres on matèria i buit dimensionen l’espai on es troben, on et trobes.

M’agrada experimentar amb les tècniques i explorar les possibilitats dels materials. Si la idea és la que tria el material, és el diàleg amb el material qui dona el recorregut formal al concepte.

Nacida en Lleida, de pequeña mi familia se instaló en El Masnou y desde entonces estoy ligada al Maresme.

Mi entrada en el mundo artístico es reciente, de la mano de la pintura, en la academia Blanc de Guix en El Masnou, pero la búsqueda de la tercera dimensión me lleva a cursar el Grado Superior en artes plásticas y diseño en técnicas escultóricas en la escuela Pau Gargallo de Badalona.

Para mí esculpir es una experiencia creativa de empoderamiento personal. Interactuar con una obra, trabajar y modificar el material, varía tu rol, tu posición en el mundo. Es un juego de luz y sombras donde materia y vacío dimensionan el espacio donde se encuentran, en el que te encuentras. Me gusta experimentar con las técnicas y explorar las posibilidades de los materiales. Si la idea es la que elige al material, es el diálogo con el material quien da el recorrido formal al concepto.